100 dagen niet goed geld terug voorwaarden

01.

Deze retourgarantie wordt aangeboden door Spectrum Brands Benelux, Computerweg 8, 34542 DR Utrecht (hierna “Remington”).

02.

De retourgarantie is geldig voor aankopen gedaan tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 (“Actieperiode”). Aanvragen voor restitutie moeten binnen 100 dagen na de datum van aankoop zijn ingediend. De datum van de poststempel is bepalend.  Restitutieaanvragen ontvangen na de Actieperiode of meer dan 100 dagen na de datum van aankoop worden afgewezen.

03.

Aanbod beperkt tot;
S9001 - Hydraluxe PRO Stijltang
EC9001 - Hydraluxe PRO Föhn

04.

Als u niet tevreden bent met het resultaat verkregen na gebruik van het Remington-product zoals vermeld in artikel 3 zal Remington het daadwerkelijk betaalde aankoopbedrag restitueren overeenkomstig met deze voorwaarden.

05. Deelnemers voorwaarden

Deze promotie is geldig voor alle particuliere huishoudens en eind consumenten van 18 jaar en ouder die op het moment van aankoop in Nederland, België of Luxemburg woonachtig zijn.

06.

Werknemers en hun directe familie, agentschappen en andere partijen die betrokken zijn bij de promotie zijn uitgesloten. Bulk of derde partij verzoeken worden niet geaccepteerd.

07.

Deelnemers moeten beschikken over een internetverbinding en in het bezit zijn of directe toegang hebben tot een printer. In het geval dat er geen printer beschikbaar is kan alle informatie die wordt gevraagd op het claimformulier handgeschreven aangeleverd worden mits dit goed leesbaar is en naar ons verstuurd worden volgens artikel 8 en 9 hieronder.

08. Hoe vraag ik restitutie aan?

Ga om restitutie aan te vragen naar www.nl.remington-europe.com/mbg en download het restitutieformulier. Aanvragers dienen de volgende informatie in te vullen op het downloadbare formulier: product/model gekocht, winkel/online shop waar aankoop is gedaan, datum van aankoop, aankoopbedrag, reden voor retournering, naam en adres, banknaam, bankcode en rekeningnummer.

09.

Stuur het ingevulde formulier samen met het aankoopbewijs (de originele kassabon met datum) en het betreffende Remington-product inclusief, indien van toepassing, alle meegeleverde accessoires in de originele, onbeschadigde verpakking naar het volgende adres:

CONVAR Deutschland GmbH

Remington Service Team

Massachusetts Avenue 4600

66953 Pirmasens, RLP

Germany

10.

De portokosten zijn voor rekening van de aanvrager en worden niet vergoed.

11.

Het artikelnummer moet op het originele aankoopbewijs staan. Als geen artikelnummer van een in aanmerking komend Remington-product zoals vermeld in artikel 2 op het aankoopbewijs of de kassabon staat, of als de aanvrager geen aankoopbewijs of kassabon heeft, dan wordt de aanvraag niet geaccepteerd.

12.

De uiterste datum voor het aanvragen van restitutie is 9 juli 2021 (datum poststempel is bepalend). Restitutieformulieren verstuurd na deze datum worden afgewezen.

13.

Onvolledige, verkeerd geadresseerde of te laat verstuurde formulieren en formulieren die onjuiste informatie bevatten, worden niet geaccepteerd. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. Geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor verloren, beschadigde of vertraagde formulieren en/of inhoud.

14.

Als een aanvraag niet wordt geaccepteerd om een van de bovenstaande redenen, of als de overschrijving wordt geweigerd vanwege onjuiste informatie, dan kan de aanvrager geen aanspraak meer maken op de retourgarantie. In dat geval zullen we proberen het product te retourneren naar het opgegeven adres. Remington zal de portokosten voor haar rekening nemen, maar er zal geen restitutie plaatsvinden.

15.

Voor restitutieaanvragen die voldoen aan deze voorwaarden zal Remington het daadwerkelijk betaalde aankoopbedrag, na aftrek van eventuele kortingen, voor maximaal één gekocht Remington-product, zoals blijkend uit het originele aankoopbewijs, terugbetalen middels bankoverschrijving. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk.

16.

Restitutie vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van een restitutieaanvraag die voldoet aan deze voorwaarden.

17.

Er is slechts één restitutie per huishouden per jaar toegestaan.

18.

Deze retourgarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

19.

Remington behoudt het recht om de voorwaarden aan te passen of de promotie stop te zetten op elk moment in de tijd zonder vooraankondiging wanneer omstandigheden onoverkomelijk zijn.

20.

Remington kan geen vergoeding bieden op producten die zijn gekocht bij ongeautoriseerde verkooppunten of bronnen.

21.

Remington's uitspraak is finaal en bindend in alle gevallen.

22.

Deze voorwaarden zijn geldig volgens de wetten van Nederland, België en Luxemburg.

23.

Privacy Notice:

De aanvrager stemt ermee in dat Remington de bovengenoemde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt voor het doeleinde en de duur van deze actie.  De aanvrager gaat ermee akkoord dat Remington het recht heeft om zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de actie.

 

Lees het Remington Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Laatst bijgewerkt oktober, 2020

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION